Статеві особливості психологічної сепарації підлітків від матері і батька

Підлітковий вік- активний час розвитку самосвідомості людини, визначення його життєвих інтересів, прагнень і, відповідно, період побудови і зміцнення юнаками і дівчатами самоставлення до своєї статевої ідентифікації.

Ціннісний компонент автономії підлітків, найбільш виражений в порівнянні з іншими компонентами, тобто саме самовизначення в ціннісній сфері є змістом підліткового віку

 

Вплив батьків

 

Результати вітчизняних досліджень вказують, що сучасні підлітки усвідомлюють і визнають, що їх переконання, уявлення і погляди багато в чому схожі з батьківськими, а батьківська сім'я відіграє значиму роль у формуванні цінностей в підлітковому віці.

 

Сепарація

 

Центральне новоутворення підліткового віку - «почуття дорослості» - відношення підлітка до себе як до дорослого. Він претендує на рівноправність у відносинах зі старшими, прагне до самостійності, бажаючи захистити деякі аспекти свого життя від втручання батьків. Сепараційний інстинкт підлітка виражається в спротиву будь-кому, хто намагається контролювати або тиснути заради власної вигоди. Сепарація - природне явище, покликане навчити кожного з нас самостійності мислення і пошуку власних причин для виконання необхідних дій. Характер протікання та успішність процесу психологічної сепарації від батьків в підлітковому, а в подальшому і юнацькому віці істотно впливає на успішне функціонування особистості в сучасному суспільстві, на можливість самореалізації в різних сферах життєдіяльності.

 

Юнаки та дівчата

 

Багато досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, вказують на те, що процес психологічної сепарації хлопчиків і дівчаток підліткового віку проходить неоднаково:

 

Дівчата

 

 • більше, ніж юнаки потребують підтримки і схвалення у відношенні з батьками;
 • низькі показники сепарації - емоційна залежність - дівчат від матері в порівнянні з показниками сепарації юнаків, є показником близьких, довірчих відносин між представницями двох поколінь;
 • відособленість, страх втратити незалежність від батьків, ігнорування думки батьків часто поєднуються з нездатністю будувати близькі міжособові стосунки.

 

Юнаки

 

 • при емоційно близьких відносинах, наприклад, з матір'ю, процес психологічного відділення від батька буде супроводжуватися частими конфлікти і переживаннями негативних і / або подвійних почуттів у відносинах з батьком;
 • більш схильні до прояву гіперопіки з боку матері, ніж дівчата;
 • частіше знаходяться в більш довірчих стосунках з матір'ю, на відміну від дівчат.

 

Вплив батька

 

У відносинах з батьком юнаки / дівчата отримують більше підтримки для розвитку автономії, самостійності у функціонуванні в різних сферах життя.

 

Ставлення підлітків до батьків

 

Дівчата

Юнаки

 

 • менше впевнені в тому, що батьки довіряють їм в когнітивно-поведінковому аспекті, при прийнятті рішення;
 • вважають, що матері більше поважають їхні почуття, ніж батьки;
 • більш орієнтовані на спілкування з матерями, ніж батьками;
 • дівчата більш відсторонені від батьків, ніж юнаки;
 • частіше відчувають злість на тата, ніж на маму і усвідомлюють це;
 • частіше ніж юнаки вважають дурним обговорювати свої проблеми з батьком;
 • 33% дівчат вважає, що їх не розуміють батьки.
 • мають більш тісне спілкування з матір'ю і батьком, ніж дівчата;
 • більш схильні ділитися своїми переживаннями з батьком, ніж з матір'ю;
 • в більшій мірі покладаються на підтримку батьків при потребі виговоритися;
 • юнаки більше прив'язані до батька, ніж дівчата;
 • більш орієнтовані на спілкування з батьками, ніж з матерями;
 • 14% хлопчиків вважає, що їх не розуміють батьки;

 

Можна припустити, що для дівчат процес сепарації буде більш раннім і природно-необхідним періодом розвитку відносин з батьками.

В цілому, результати демонструють середній рівень спілкування підлітків з батьками, а в групі дівчат нижче середнього. На рівні почуттів і самосприйняття підлітки довіряють своїм батькам, незалежно від статі.

 

Рівень автономії підлітків

 

Дівчата

Юнаки


 • низький (38%) рівень та середній збіглися, також трохи менша кількість (24%) знаходиться на високому рівні автономії;
 • більш залежні від думок і рішень інших людей, вони більш недовірливі, схильні піддаватися на умовляння оточуючих думати і діяти за необхідне для оточення чином;
 • 42% дівчат вважають себе дорослими.
 • більш стабільні і не виявляють яскравих ознак ні автономії, ні залежності, про це свідчить високий відсоток середнього рівня в їх групі (81%);
 • більш стабільний стан, незначне прагнення до самовизначення і незалежності, вони схильні до протистояння соціального тиску;
 • 57% юнаків вважають себе дорослими.

 

Дівчата менше впевнені в тому, що їхні батьки довіряють їм в когнітивно-поведінковому аспекті, при прийнятті рішення. Разом з тим, вони вважають, що матері більше поважають їхні почуття, ніж батьки. Дівчата частіше відчувають злість на тата, ніж на маму і усвідомлюють це. Також вони більше ніж юнаки вважають дурним обговорювати свої проблеми з батьком. Юнаки, в свою чергу, більш орієнтовані на спілкування з батьками, ніж з матерями.

 

В цілому, спілкування юнаків з матерями і батьками носить більш тісний характер, ніж у дівчат. Дівчатам більшою мірою властива відстороненість у відносинах з батьками. На рівні почуттів і самосприйняття підлітки довіряють своїм батькам, незалежно від статі. Відмінностей в довірі між підлітками і батьками різної статі також відсутні.

 

В цілому, отримані результати демонструють середній рівень спілкування підлітків з батьками, а в групі дівчат нижче середнього. При цьому, юнаки більш стабільні і не виявляють яскравих ознак ні автономії, ні залежності; їм властиво незначне прагнення до самовизначення і схильність до протистояння соціального тиску. У групі дівчат існує тенденція в залежності від думок і рішень інших людей, вони більш недовірливі, схильні піддаватися на умовляння оточуючих думати і діяти за необхідне для оточення чином.

 

З одного боку, дівчата, відчуваючи складнощі у взаємодії з батьками, є більш залежними від своїх батьків. З іншого боку, юнаки більше орієнтовані на спілкування з батьками, дівчата з матерями. В цілому, автори дослідження вважають, що такий характер сепарації процесу призведе до того, що у дівчат відбудеться більш раннє природне відділення від батьків в силу їх менш стабільного рівня автономії.

 

© Слотина Тетяна Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової психології і педагогіки сім'ї, Російський державний педагогічний університет ім. А. І. Герцена

Залиште перший коментар