ІСТОРІЯ ДНЯ БАТЬКА В УКРАЇНІ

2001 РІК

Громадським об’єднанням жінок, вперше було підняте питання про встановлення офіційного Дня батька в Україні.


2003 РІК

Ініціативна група під керівництвом Олександра Марченка зареєструвала Громадську організацію "Міжнародний центр батьківства", з метою відновлення в Україні культури відповідального батьківства і піднесення на державному рівні ролі батька в сім'ї та суспільстві.


2005 РІК

Міністерство сім'ї молоді і спорту, надало на розгляд Кабінету міністрів України 1-й Проєкт Указу Президента “Про День батька”, але проект відхилили, як “неактуальний”.


2006 РІК

ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА "ДЕНЬ БАТЬКА"

Побачивши, що День батька на державному рівні віднесли до “не актуальних питань”, ГО “Міжнародний Центр Батьківства” започаткував Громадську ініціативу по встановленню офіційного святкування Дня батька в Україні, яка стартувала з 10.000 підписів громадян України під відповідним зверненням до Президента України на її підтримку.


2007 РІК

ОФІЦІЙНЕ ПРОГОЛОШЕННЯ ІНІЦІАТИВИ

Президент “Міжнародного Центру Батьківства” Олександр Марченко під час прес-конференції в УНІАН офіційного проголосив мету Громадської ініціативи, яка полягає в офіційному відзначенні в Україні "Дня батька".


2008 РІК

УРЯДОВА ІНІЦІАТИВА ЩОДО ПРОЄКТУ УКАЗУ "ПРО ДЕНЬ БАТЬКА"

За результатами Всеукраїнського форуму “Важливість ролі батька в сім’ї та суспільстві”, Міністерством сім’ї молоді і спорту України у тісній співпраці з громадськістю, був підготовлений 2-й Проєкт указу Президента України «Про день батька», який було схвалено Гуманітарним урядовим комітетом при Кабінеті Міністрів України.

Міністерством був розроблений і поданий на розгляд Кабміну 2-й Проєкт Указу президента “Про День батька” - який знову було відхилено Кабміном, як тоді пояснили, “до стабілізації ситуації, пов’язаної зі світовою фінансовою кризою”


2009 РІК

ПОЧАТОК ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ БАТЬКА В УКРАЇНІ У ТРЕТЮ НЕДІЛЮ ВЕРЕСНЯ

Починаючи з 2009 року, на підтримку Проєкту указу Президента “Про День батька”, щороку громадськість за активної підтримки органів місцевої влади широко відзначає День батька саме у третю неділю вересня.


2013 РІК

ПРОЄКТ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО "ДЕНЬ БАТЬКА"

Запровадження Дня батька стає одним із завдань виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 341. На виконання зазначеної програми Міністерством соціальної політики України було розроблено та погоджено із центральними органами виконавчої влади 3-й Проєкт Указу Президента України «Про День батька», який запропоновано відзначати щороку у третю неділю вересня. Зазначений проєкт указу, 23 вересня 2013 року було схвалено урядом України та направлено на розгляд Президентові України (лист Кабінету Міністрів від 04.10.2013 № 12561/0/2-13), але суспільно-політична криза 2014 року завадила його підписанню.


2015 РІК

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПАРЛАМЕНТАРІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПРО СВЯТКУВАННЯ "ДНЯ БАТЬКА"

Пройшли Парламентські слухання за темою “Сімейна політика України — цілі та завдання”. За результатами слухань, Президенту України було рекомендовано установити в Україні День батька, який відзначати щорічно. (п. 1 Постанови Верховної Ради України від 8 грудня 2015 року № 854-VIII) В свою чергу Гуманітарний комітет Адміністрації Президента України опрацював даний проєкт і дав йому позитивну оцінку.


2017 - 2018 РОКИ

НОВА ХВИЛЯ ГРОМАДСЬКОЇ ПІДТРИМКИ ОФІЦІЙНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ "ДНЯ БАТЬКА В УКРАЇНІ

В Україні проведено ряд форумів (Форуми сім’ї: Київ, Львів, Рівне, Одеса, Ужгород, Херсон, Кропивницький) та круглих столів (Круглі столи “Відсутність ролі батька: наслідки та шляхи подолання”: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Кропивницький, Суми, Тернопіль), на яких представники громадських організацій, державних установ та релігійних громад, ще раз наголосили на необхідності офіційного запровадження на загальнодержавному рівні відзначення Дня Батька і підтримали підписання Президентом України проекту Указу Президента України “Про День батька”, який було схвалено Кабінетом Міністрів України 23 вересня 2013 року та направлено на розгляд Президентові України (лист Кабінету Міністрів від 04.10.2013 № 12561/0/2-13), яким передбачено встановлення відзначення Дня батька на загальнодержавному рівні на третю неділю вересня. Серед інших, на підтримку означеної ініціативи подали свій голос такі відомі міжнародні організацій, як "Фонд Народонаселення ООН в Україні", "Міжнародна школа рівних можливостей" та "Федерація жінок за мир у всьому світі"


2018 РІК

СПРИЙНЯТТЯ ІНІЦІАТИВИ З НЕОФІЦІЙНОГО СВЯТКУВАННЯ "ДНЯ БАТЬКА" ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

На офіційний запит ГО “Міжнародний Центр Батьківства” до Міських рад та Облдержадміністрацій, щодо доступу на публічну інформацію про відзначення Дня батька в рамках виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року, ми отримали відповіді, згідно яких переважна більшість Міських (тринадцять) та Обласних Державних Адміністрацій (вісім), що долучилися до неофіційного відзначення Дня батька, відзначали цей день на третю неділю вересня. А саме, Міськради: Вінницька, Дніпровська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кропивницька, Луцька, Львівська, Рівненська, Ужгородська, Харківська, Хмельницька, Черкаська; Облдержадміністрації: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька. Ще одна Міськрада (Херсонська) провела захід у травні в рамках Гастрофесту 2018; дві Облдержадміністрації (Рівненська та Чернівецька) у червні та три Облдержадміністрації (Волинська, Донецька, Івано-Франківська) проводила заходи, як у червні так і у вересні. Решта до відзначення Дня батька не долучилися, вказуючи на неофіційний статус Дня батька в Україні, та, відповідно, брак коштів на його відзначення.
Таким чином, громадськість за активної підтримки органів місцевої влади продовжує щорічно широко відзначати День батька у третю неділю вересня.


2018 РІК

НОВА УРЯДОВА ІНІЦІАТИВА ЩОДО ПРОЕКТУ УКАЗУ "ПРО ДЕНЬ БАТЬКА

За дорученням віце-прем’єра Іванни Климпуш-Цинцадзе, Мінсоцполітики розробило новий, 4-й Проєкт Указу Президента України "Про День батька" і виклало його для громадського обговорення на сайті: https://www.msp.gov.ua/projects/381/

Нагальність святкування Дня батька на загальнодержавному рівні
Сьогодення ставить перед нашим суспільством вимогу утвердження паритетності між жінками і чоловіками, подолання гендерних стереотипів у суспільстві та сім’ї. Як чоловік, так і жінка відповідальні перед суспільством і державою за виховання дітей, вони є рівними у своїх правах і обов’язках.

Сучасна сім'я

Якщо суспільство і держава концептуалізує сучасну сім’ю, як партнерську, а не тоталітарну (домінаторну), що будується і має перспективи формуватися на принципах гендерної рівності, то вони мають констатувати рівну значимість і рівну відповідальність матері і батька перед дитиною, а отже і виражати це у відзначені їх у Дні Матері і Дні Батька. Віддаючи належне лише одній стороні — матері, держава яка прагне розглядати себе європейською, в такій спосіб, заперечує це на практиці. Це суперечить концепції прийнятого Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні” та Сімейному кодексу України. Зміщення акценту лише на роль матері веде до применшення значущості ролі в сучасній українській сім’ї чоловіка, як батька. Тільки в єдності ролі матері і ролі батька формується міцність суспільства і держави. Замовчування однієї із складових батьківства ставить матір і батька в становище нерівної відповідальності.

Роль батька у народженні та вихованні дітей ніким не заперечується, але суспільство сприймає потребу залучення чоловіків до участі по догляду за дитиною досить інертно. Що є результатом усталених поглядів на роль чоловіка та жінки в сім’ї, де чоловік вбачають заробітчанином та утримувачем, а жінку — домогосподаркою та вихователькою. Проблеми догляду за дітьми, виховання підростаючого покоління суспільством традиційно сприймаються, як жіночі. Між тим, батько потрібен дітям нарівні з матір’ю, як вихователь, носій одвічних родинних традицій, тощо.

Виховний фактор

Відзначення на державному рівні Дня батька в таких умовах стає формуючим і виховним фактором батьківства і відповідальності за нього та матиме виховний вплив для чоловічого соціуму. Так за даними, які навів у 2017 році Міністр юстиції України Павло Петренко: “на сьогодні у нас 3 мільйони дітей, які живуть у неповних сім’ях і отримують аліменти.” Це означає, що 40% відсотків українських дітей проживають без батька. За іншими даними частка таких дітей є ще більшою, а саме половина всіх дітей України проживають у неповних сім’ях у складі мати-дитина. І без того тривожну ситуацію погіршує той факт, що навіть в повних сім’ях чоловіки значно поступаються жінкам у питаннях догляду за дитиною. За даними вітчизняного дослідження “Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку.” проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України за сприяння Фонду Народонаселення ООН в Україні, саме дружина є основним виконавцем обов’язків по догляду за дітьми майже у 75% повних сімей, а у решті таких сімей основним виконавцем частіше виступають бабуся або дідусь, аніж батько дитини. Як пояснюють автори цього дослідження, мати вдвічі більше за батька залучена до вирішення питань пов’язаних із доглядом за дитиною, навіть якщо вона професійно зайнята.

Відзначення Дня батька дасть позитивну мотивацію на перспективу, а саме — високе значення і покликання батька як важливої фігури сучасної сім’ї. Сьогоднішні дівчатка і хлопчики — це завтрашні Матері і Батьки. Щоб дівчатка і хлопчики могли розвинути свій потенціал, вони повинні виховуватися в умовах рівності. Щоб стати рівноправними, вони вже зараз мають визнати право на гідність і цінність людської особистості чоловіка-батька і жінки-матері як рівнозначних і взаємодоповнюючих у сім’ї, суспільстві, державі. Державне ставлення до такої рівності посилюється поряд з відзначенням Дня Матері і потребою у відзначенні Дня батька.

Мета і завдання Указу про "День батька"

Метою та завданням прийняття цього Указу є забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька у виховному процесі дітей. Однією з основних ідей для впровадження в Україні Дня батька, що підтримана на всеукраїнських та регіональних форумах представниками громадськості та органами місцевого самоврядування, є активна участь чоловіка у виховному процесі з мамою та дітьми у колі сім’ї.

Указом пропонується відзначати в Україні День батька у третю неділю вересня на рівні із Днем Матері, Днем Родини. У період кінець серпня — вересень в Україні більшість сімей збираються разом після літнього відпочинку, активно залучаються до праці і підготовки до навчального періоду. Завдяки чому до заходів з нагоди відзначення Дня Батька зможуть долучитись заклади освіти і максимальна кількість сімей з дітьми. Так само, соціальні служби та відповідні відділи державних установ в цей період не перевантажені травнево-червневими святами, які через свою щільність вимагають великого людського та фінансового ресурсу від них. З огляду на погодні умови цей день є так само сприятливим, що дозволяє проводити великі міські фестивалі з нагоди Дня батька під відкритим небом. Таким чином, на громадських обговореннях в колі спеціалістів із відповідних міністерств було визнано, що цей період є дуже зручним з огляду на ефективне досягнення мети відзначення Дня батька в Україні.

Міжнародна практика відзначення Дня Батька

Відзначення Дня батька у світі не має однієї дати. Подібно до Дня Матері, дні або дати з відзначення Дня батька кожна країна визначає виходячи з власних особливостей і цілей. Так, приміром, відзначення Дня батька в Німеччині припадає на християнське свято Вознесіння Господнього (травень), Литві на першу неділю червня, у США на третю неділю червня, в Польщі на 23 червня, Австралії на першу неділю вересня, Естонії, Швеції і Фінляндії День Батька відзначається у другу неділю листопада, тощо.

Підсумок

Запровадження в Україні відзначення Дня батька на державному рівні дасть можливість скоординувати зусилля усіх гілок влади та громадських організацій у сфері популяризації сімейного способу життя, сприятиме формуванню відповідального батьківства та материнства, а також дасть новий імпульс для підготовки молоді до життя в подружжі.


2019 РІК

ПІДПИСАННЯ ПРОЕКТУ АКТУ УКАЗУ КАБМІНОМ

8 травня 2019 року, на своєму засіданні, Уряд ухвалив рішення необхідне для запровадження святкування Дня батька в Україні, яким запропонував відзначати День батька щороку у третю неділю червня.

Чому було змінено дату на третю неділю червня, замість третьої неділі вересня, яка була запропонована Міністерством соціальної політики України та погоджена на громадських обговореннях, невідомо. Переглянути листи погодження Проєкту Указу розробленого Мінсоцполітики можна тут.

З нашою оцінкою того, що відбулось стосовно зміни дати святкування Дня батька, можна ознайомитись тут: Що не так з офіційним святкуванням Дня батька в Україні?

 

10 травня 2019 року, за підписом Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Урядом був поданий відповідний Проєкт Указу на Адміністрацію Президента України. Переглянути Проєкт Указу і супровідні документи можна тут.

Указ Президента України №274/2019


2019 РІК


У травні 2019 року Президент України Петро Порошенко підписав Указ, яким установив святкування Дня батька в Україні, щороку у третю неділю червня.


Переглянути Указ на сайті Верховної Ради України можна тут. Мету Громадської ініціативи по встановленню офіційного святкування Дня батька в Україні - досягнуто! 13 років пліч-о-пліч з нашими друзями і партнерами ми виборювали офіційне визнання Дня батька в Україні. Рік за роком до Ініціативи долучалися нові і нові міста та містечка по всій Україні, святкуючи День батька. Важливим результатом є те, що це свято стало ВСЕНАРОДНИМ вже задовго до його офіційного визнання на державному рівні! Тому, це спільне досягнення всіх нас - українців!


І пам'ятаємо, День Батька - кожен день:)


Ми готові відповісти на Ваші питання.
Для цього зв'яжіться з нами:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. +38 (044) 221-89-38

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. +38 (067) 233-66-20