Особливості програми «Батько 24/7 – Основи батьківства»


Курс «Батько 24/7 – Основи батьківства» – унікальна освітня програма для чоловіків, які вже є батьками. Курс є відповіддю на гостру необхідність в освітніх програмах для чоловіків, які вже мають дітей. 


Програма курсу складена з розумінням потреб дорослого чоловіка-батька та з урахуванням вітчизняних особливостей робочого розкладу останнього. Він розрахований на вісім зустрічей малою групи чоловіків-батьків (до 10 чоловіків), що дорівнює двом місяцям, при умові, що група зустрічається один раз на тиждень. У проміжках між зустрічами, програмою передбачені домашні вправи, які побудовані з розумінням того, що вік дітей, батьки яких проходять курс навчання, може бути різним. Тому практичні домашні завдання по суті своїй універсальні та гнучкі. Мета такого підходу – досягти максимального покращення відносин кожного, окремо взятого чоловіка з його дитиною.


Структура та особливості курсу «Батько 24/7 – Основи батьківства»


Освітня програма «Батько 24/7 – Основи батьківства» складається з трьох модулів які включають в себе вісім тем. Модуль 1 – «Ваш батьківській спадок» проводиться за 4 години та включає в себе домашні завдання на шість днів на які виділено 3 години. Наступний модуль «Бути батьком – Я можу» проводиться за 10 годин та включає в себе домашні завдання на 30 днів на які виділено 15 годин. Третій і останній модуль «Ключі до успішного батьківства» проводиться за 2 години та включає в себе домашні завдання на 48 шість днів, на які виділено 3 години. Можливо адаптувати модулі програми до індивідуальних потреб учасників груп розвитку.

Для того, щоб кожну тему було викладено адекватно та для того, щоб всі учасники групи розвитку пройшли увесь курс до кінця, потрібен модератор групи. Модератор – це чоловік-батько, який вже хоча б один раз проходив курс «Батько 24/7 – Основи батьківства» та при цьому він не тільки ведучий групи, але й учасник процесу. Він разом зі всіма виконує домашні вправи та записує практичні кроки у робочий зошит, ділиться своїми перемогами та поразками на зустрічі групи. На ньому також лежить відповідальність викладати теоретичну частину теми та слідкувати за таймінгом зустрічі, яка не повинна бути довше ніж 2 години. Підготовку таких модераторів ГО «Міжнародний центр батьківства» проводить 1–2 рази на рік.


Також, унікальність освітньої програми «Батько 24/7 – Основи батьківство» полягає у тому, що з самого початку має на меті залучення дружини та дітей до процесу навчання батька. Після першої зустрічі на який чоловік отримує робочий зошит, йому потрібно отримати «схвалення сім’ї». Мета цього кроку полягає в тому, щоб, залучаючи батька до процесу навчання батьківським навичкам, залучити всю його сім’ю. Всі члени родини повинні включитися в процес поглиблення та покращення своїх відносин між собою. Коли це вдається зробити, результат завжди дуже високий, якщо ми розуміємо під результатом саме зміцнення сім’ї.

Схожий крок робиться і при закінченні курсу, коли чоловік просить дружину і дітей символічно оцінити його зусилля та батьківські навички. Знову, ми підкреслюємо, що мета такого кроку полягає у тому, щоб всі члени родини розуміли зміцнення своїх відносин – як спільне завдання та морально підтримували тата в його намаганні зрости в батьківських навичках.


Теми курсу «Батько 24/7 – Основи батьківства»


Мета першою зустрічі малої групи розвитку полягає у тому, щоб розкрити в цілому феномен чоловічого батьківства, розкрити суть того, хто такий батько та силу його впливу на дітей.


Тема другої зустрічі називається «Оцінка нашої батьківської спадщини». Мета цього уроку полягає у тому, щоб допомогти чоловіку-батьку як можна краще оцінити ті батьківські навички, які він перейняв від свого батька, а також проаналізувати ті негативні педагогічні звички, які теж були перейняті від свого батька.


Третя тема програми «Батько 24/7 – Основи батьківства» – початок другого модуля «Я можу» називається «Участь». На цьому етапі батьки досліджують що таке участь в житті дитини, які види участі можуть бути реалізовані в наших стосунках з дітьми, та чому брати участь в житті дитини вкрай необхідно.


Четверта зустріч малої групи розвитку має на меті розглянути тему «Послідовність». Під час цієї теми наголошується на важливості передбачуваності та постійності в діях батька, його виховних методах, розкладі, емоційних реакціях, тощо.

П’ята тема програми називається «Обізнаність», яка розкриває важливість обізнаності батька про дітей взагалі та про свою дитину, зокрема.


Шоста тема програми називається «Турбота» де турбота розкривається як не тільки матеріальне забезпечення батьком життя дитини, але і як емоційна залученість батька до життя сина, або доньки.

Сьома тема програми називається «Подружня взаємодія» в якій розкривається важливість батьківської команди чоловіка і жінки в процесі виховання дітей.


Восьма та остання тема програми «Батько 24/7 – Основи батьківства» називається «Зобов'язання» в якій розкривається важливість посвяти чоловіка ідеалу відповідального батька.


Методи викладання та ключові програмні компетентності курсу «Батько 24/7 – Основи батьківства»


Методи викладання - пізнавальний та перетворювальний методи навчання. Мета саме такого підходу полягає у тому, щоб теоретичні знання про батьківство, чоловік одразу вчився втілювати в реальне спілкування з дитиною.

Ключові програмні компетентності. Освітня програма «Батько 24/7 – Основи батьківства» ставить на меті розвинути у чоловіка-батька наступні ключові компетентності:


  • вміти витягати користь із свого досвіду виховання дитини;
  • вміти вирішувати проблеми та конфліктні ситуації в сім’ї;
  • вміти самостійно займатися своїм навчанням в сфері педагогіки та виховання своїх дітей;
  • вміти нести відповідальність за свої відносини з дитиною;
  • вміти постійно розвивати близькі стосунки зі своєю дружиною;
  • вміти розуміти дитину на всіх етапах її зростання;
  • вміти постійно зростати в духовно-моральному аспекті.


Унікальність курсу «Батько 24/7 – Основи батьківства»

Курс «Батько 24/7 – Основи батьківства» – унікальна освітня програма Міжнародного Центру Батьківства для чоловіків, які вже є батьками. Практично всі програми, орієнтовані на батьківство, направлені на підготовку майбутніх батьків, але ми розуміємо гостру необхідність в освітніх програмах для чоловіків, які вже мають дітей. Саме вони вже тут і зараз стикаються з психологічними та педагогічними викликами батьківства, та потребують заохочення та чоловічої спільноти, в якої можна отримати підтримку та допомогу саме з питань виховання дітей. Курс «Батько 24/7 – Основи батьківство» є відповіддю на цей запит.


Залиште перший коментар