Виховна некомпетентність батька має прямий взаємозв'язок з любовною залежністю дочки

Зацикленість на іншій людині, супроводжувана високою інтенсивністю і екстремальністю переживань, це ознаки любовної залежності, до якої перш за все схильні дівчата чий батько був непослідовним і некомпетентним в питаннях виховання.


Група вчених Астраханського державного, медичного університету (РФ) поставила перед собою завдання, вивчити взаємозв'язки моделей батьківства з психічним станом дочок, в тому числі на їх схильність до любовної залежності. У дослідженні взяли участь 67 дівчат-студенток віком 18-20 років.

 

Результати дослідження


Серед опитаних: у 16 дівчат (24%) було виявлено наявність любовної залежності; у 27 дівчат (40%) була виявлена схильність до любовної залежності; у 24 дівчат (36%) не було виявлено ознак схильності до любовної залежності.

На основі оцінки дочками свого батька, дослідники виявили модель виховання, коли дитина знаходиться в центрі уваги сім'ї, яка прагне до максимального задоволення його потреб, що є потураючою гіперопікою (потурання, мінімальні обов'язки, недостатність вимог і мінімальність санкцій). Такий тип виховання сприяє розвитку демонстративних (егоцентричних) і надактивних рис характеру у дитини. У поєднанні з наявною «фобією втрати дитини», така гіперопіка може послужити причиною розвитку невротичних рис у підлітка.

З іншого боку, проаналізувавши прихильність дівчат до батька дослідники виявили, що з великим відривом від інших показників лідирує «надійна» прихильність до батька. Це демонструє те, що у переважної більшості дівчат у вихованні спостерігався позитивний інтерес з боку батька, висока залученість у виховання і теплі відносини.


Оцінка результатів дослідження


Зіставивши значення оцінки дочками свого батька зі значеннями з виявлення схильності до любовної залежності, вчені прийшли до висновку, що найбільш тісний зв'язок простежується в вираженості любовної залежності у дівчат з такими показниками, як нестійкість стилю виховання і нерозвиненість батьківських почуттів у батька. Іншими словами, чим вище схильність до любовної залежності, тим більшою мірою з боку батька проявляється непослідовність в стилях виховання і нерозвиненість батьківських почуттів.


Це означає, що у вихованні дівчат з високими показниками по схильностям до любовної залежності батько виявляв значні коливання в стилі виховання - від суворого до ліберального, від надмірної уваги до емоційного відкидання. Крім того, «нерозвиненість батьківських почуттів» свідчить про відсутність щирого інтересу до дитини, про небажання брати участь у її справах і проводити час разом. Причини такої поведінки батька можуть бути різними - від шизоидного складу характеру батька до дуже молодого віку створення сім'ї, від захопленості кар'єрою до наявності залежної пристрасті до якогось заняття (алкоголізм, комп'ютерні ігри, спорт і т. д.).


Крім цього, чим вище схильність до любовної залежності, тим сильніше у вихованні дочок батько проявляв такі якості, як винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (нарочито більш жорстка позиція в противагу материнської), надмірність вимог (примус до надмірних домашніх обов'язків і підвищеної моральної відповідальності ), виховна невпевненість (педагогічне безсилля), надмірність (жорстокість) санкцій та потурання (розпещення, потурання надмірної емоційності).


Менш тісний, але також істотний зв'язок між вихованням дочок і їх схильності до любовної залежності, проявився в таких якостях батька, як надмірний батьківський контроль, а також недостатність вимог (відсутність або мінімальна наявність обов'язків у родині), брак опіки і відсутність часу (тільки коли трапляється щось серйозне) для дочки.


Висновок

 

На думку вчених, результати проведеного дослідження свідчать про те, що виховна некомпетентність батька має прямий взаємозв'язок з любовною залежністю дочки.


 Автори дослідження:


  • Краснокутська Катерина Валеріївна, ФГБОУ ВО «Астраханський державний медичний університет» МОЗ Росії, Астрахань, Росія, Студентка 6 курсу факультету «Клінічної психології»
  • Костіна Лариса Олександрівна, ФГБОУ ВО «Астраханський державний медичний університет» МОЗ Росії, Астрахань, Росія, Завідуюча кафедрою «Психології і педагогіки», Кандидат медичних наук, доцент
  • Сергєєва Марина Анатоліївна, ФГБОУ ВО «Астраханський державний медичний університет» МОЗ Росії, Астрахань, Росія, Доцент кафедри «Психології і педагогіки», Кандидат психологічних наук
  • Кубекова Алія Салаватовна, ФГБОУ ВО «Астраханський державний, медичний університет» МОЗ Росії, Астрахань, Росія, Старший викладач кафедри «Психології і педагогіки»
Залиште перший коментар