Рекомендації батькам підлітків залежних від онлайн-ігор

У сучасному світі термін «комп'ютерні ігри» став все частіше звучати не тільки серед дітей і молоді, а й у багатьох дослідженнях, а також у засобах масової інформації, оскільки ігри стали не тільки розважальною діяльністю, а й великою проблемою у всіх сферах життєдіяльності людини.


З метою вивчення та розширення уявлень про сімейні стосунки серед підлітків із залежністю від онлайн-ігор, було зроблено емпіричне дослідження, яке проводилося шляхом опитування підлітків через Google-форми на базі ігрових форумів.


Які онлайн-ігри приваблюють підлітків


Найбільшого поширення серед підлітків отримали розраховані на багато користувачів онлайн-ігри. Крім красивої візуальної картинки і детально прописаного сюжету розробники зацікавлюють аудиторію регулярними оновленнями, які стимулюють гравців на тривале проходження гри. Більшість онлайн-ігор побудовані так, щоб гравець проводив якомога більше часу для досягнення внутрішньоігрових цілей. Більший азарт викликають рейтинги між гравцями, що, в свою чергу, також передбачає досить довгий проведення часу всередині гри. Наявність коротких шляхів по досягненню цілей в онлайн-грі підштовхує гравців до придбання ресурсів і внутрішньої валюти за реальні гроші. Серед підлітків розраховані на багато користувачів онлайн-ігри є найбільш розповсюдженим різновидом дозвілля, оскільки вони вважаються умовно безкоштовними, доступні в домашніх умовах, надають можливість сформувати нові відносини і відкривають перспективи в новому популярному спортивному напрямку — кіберспорті.


Причини залежності від онлайн-ігор


Багато авторів вважають, що в комп'ютерних іграх компенсуються незадоволені потреби. Оскільки підлітковий період відрізняється від інших вікових етапів прагненням до пошуку себе і одночасно з цим бажанням бути прийнятим соціальними групами, то саме тут зустрічаються внутрішні і зовнішні конфліктні ситуації. Незадоволені потреби і бажання підлітків в реальному світі можуть бути задоволені в світі фантазій. І.А. Фурманов в своїх роботах виділяє неблагополучну обстановку в сім'ї як одну з причин такого кроку підлітка в відеоігри. Питання про вплив комп'ютерних ігор на взаємини дітей з їх батьками вже порушувалося сінгапурськими вченими.

Це дослідження, метою якого було вивчення і розширення уявлень про сімейні стосунки серед підлітків із залежністю від онлайн-ігор, також присвячено вивченню особливостей міжособистісних відносин у підлітків з батьками, що мають залежність від онлайн-ігор, але на вітчизняній вибірці і з використанням інших методик. Особливістю даної методики є використання критеріїв, які зустрічаються для визначення патологічної пристрасті до азартних ігор: заклопотаність відеоіграми, втрата самовладання, уникнення проблем шляхом залучення в відеоігри, брехня з метою приховати свою захопленість комп'ютерними іграми, ігнорування фізичних і психологічних наслідків тривалого часу проведеного у відеоіграх, проблеми в сім'ї та ін. Згодом ці критерії були доповнені і об'єднані Американською психіатричною асоціацією в загальні критерії для діагностики залежності від комп'ютерних ігор.


Результати дослідження


В результаті статистичної обробки результатів проведеного дослідження, було встановлено, що респонденти як з повних, так і з неповних сімей відзначають незадоволеність відносинами з батьками. Підлітки з ігровою залежністю мають дисгармонійні відносини з матір'ю, в повних сім'ях спостерігається недостатній контроль з боку батька, ніж з боку матері.


В процесі аналізу було виявлено, що для підлітка відхід від реальності в відеоігри є способом задоволення тих потреб, які батьки не здатні реалізувати в повній мірі для благополучного формування дитини.


Рекомендації матері


Надмірна захопленість онлайн-іграми у підлітків з повних сімей пов'язана з дисгармонією у відносинах з матір'ю. Можна стверджувати, що з виразністю ігрової залежності виявилися пов'язані такі характеристики дитячо-батьківських відносин: висока вимогливість в самостійності дитини; встановлені в родині жорсткі правила; надмірна опіка і обмеження дитини, що, в свою чергу, перешкоджає формуванню у дитини самостійності; ослаблення або відсутність позитивних емоцій, пов'язаних з теплими і довірчими стосунками з батьком; переважання авторитарної системи виховання з прагненням до домінування над дитиною (виходячи з обмежень і правил, що вибудовуються навколо дитини). Отримані результати вказують на наявність авторитарної позиції у матерів. Виходячи з цього, матерям залежних підлітків необхідно змінити свою позицію у відносинах з дитиною, спрямувати зусилля на встановлення демократичного стилю виховання. Матерям належить сфокусуватися на особистості дитини та її прийнятті, встановити активні ролі для кожного члена сім'ї та змінити жорсткий нагляд на більш дбайливий контроль, який буде сприяти формуванню самостійності підлітка.


Рекомендації батькові


З виразністю ігрової залежності у підлітків виявилися пов'язані такі характеристики відносин з батьком: ослаблення або відсутність емоційної близькості з батьком; неприйняття і відкидання особистісних якостей дитини; відсутність рівноправних і партнерських відносин між батьком і дитиною; непослідовні прийняті міри покарання і заохочення з виховної діяльності, яка може бути пов'язана з низькою самооцінкою своїх батьківських здібностей; відсутність здійснюваного авторитарного впливу на дитину і позитивної оцінки батька як прикладу для наслідування. Підлітки з повної сім'ї з ігровою залежністю відзначають найменший контроль з боку батька, ніж з боку матері. Татам залежних підлітків необхідно переглянути позицію щодо своїх дітей. Ґрунтуючись на отриманих відомостях, у татів спостерігається потураючий стиль виховання, який полягає в наданні повної свободи дій і відсутності послідовних і своєчасних заходів покарань і заохочень. Іншими словами, батько не задіяний у вихованні своєї дитини, що може бути пов'язано з байдужістю і незацікавленістю. Татам необхідно зосередитися на включенні в виховну діяльність, бути вмотивованими і в даному процесі, а також на відновлення взаємної довіри і поваги з дитиною і на підвищенні батьківського авторитету. Не варто забувати, що все це необхідно поєднувати з проявом поваги і любові до дитини і турботою про неї.


Загальні рекомендації батькам підлітків


Підлітки з ігровою залежністю як з повних, так і з неповних сімей відзначають незадоволеність відносинами з батьками. Спираючись на отримані дані, батькам необхідно зосередитися на формуванні позитивного ставлення до дитини і об'єктивної оцінки можливостей своєї дитини. Крім цього, батькам доведеться розвинути емпатію, а саме - навчитися слухати і чути свою дитину, спостерігати за її поведінкою і емоційним настроєм, навчитися розуміти, що відчуває і переживає дитина. Для успішного розвитку емпатії батькам також належить навчитися визначати і розпізнавати свої власні почуття і переживання.


Автори: Єлісєєва М.І. Інститут психології ім. Л.С. Виготського ФГБОУ ВО «Російський державний гуманітарний університет» (ФГБОУ ВО РДГУ), м.Москва, Російська Федерація; Крігер Є.Е. Інститут психології ім. Л.С. Виготського ФГБОУ ВО «Російський державний гуманітарний університет» (ФГБОУ ВО РДГУ), м.Москва, Російська Федерація.


Джерело: Психолого-педагогические исследования 2021. Том 13. № 3.


Залиште перший коментар