Програма з розвитку потенціалу чоловіків до відповідального батьківства

Програма пропонує практичні кроки, заходи та дії для розвитку потенціалу чоловіків до відповідального батьківства на рівні місцевих громад.

Мета


Метою Програми є розвиток потенціалу чоловіків до відповідального батьківства на рівні місцевих громад, підвищення престижу ролі чоловіка, як батька, стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім’ї, надання адресної соціальної допомоги, поєднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та роботодавців.


Проблема


Падіння народжуваності, зменшення дітності у сім’ях, трансформації інституту шлюбу, поширення неповних сімей, заробітчанство, внутрішньо переміщені особи, соціальне сирітство, випадки жорстокого поводження з дітьми, ось неповний перелік, який доводить безумовну актуальність проблеми відповідального батьківства для сучасної України.

Проблема відповідального батьківства є комплексною, адже перебуває на межі соціології, психології, демографії та економіки. І, відповідно, впливає не лише на якість життя окремої особистості, але на стан суспільства загалом: соціальний, психологічний, демографічний та економічний. 

Не менш важливими є медико-соціальні аспекти цієї проблеми, пов’язані з культурою статевого виховання, утвердженням активної самозбережувальної поведінки, необхідністю соціальної підтримки молоді.


Завдання


Для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських активістів та роботодавців, філософія відповідального батьківства має стати основою як соціальних практик, так і сімейної політики, орієнтованої на задоволення інтересів батьків і дітей, на розвиток людського та соціального капіталу.


Державні службовці та громадські активісти покликані створювати та методологічно супроводжувати платформи для взаємодії між чоловіками-батьками, сприяти виникненню просімейних мереж взаємної підтримки і обміну позитивним досвідом відповідального батьківства, надавати експертну допомогу у вигляді навчання батьків, молоді та волонтерів. Такі мережі мають проникати безпосередньо на рівень щоденної життєдіяльності членів своїх громад: місця роботи, місця дозвілля, житлові масиви, навчальні заклади, тощо.


Місцеві органи влади мають поставити за пріоритет інтереси батьків і дітей при розбудові інфраструктури медичних закладів, закладів освіти, публічних просторів, тощо. Створити умови для стимулювання та контролю роботодавців щодо забезпечення інтересів батька по догляду за своїми дітьми.


Шляхи і способи розв'язання проблеми


Поєднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та роботодавців для:


 • пропаганди моделі “Доброго батька”, яка складається з чотирьох тверджень: 1) добрий батько - відповідальний за збереження життя дитини з моменту її зачаття; 2) добрий батько - залучений до виховання своїх дітей разом із дружиною; 3) добрий батько - забезпечує родину матеріально зберігаючи час для сім’ї; 4) добрий батько - передає морально-духовні цінності нащадкам через особистий приклад;
 • пропаганди цінностей відповідального батьківства з формування сім’ї, орієнтованої на народження та виховання дітей, здатної самостійно розв’язувати проблеми, забезпечувати власний розвиток, брати активну участь у житті громади, виховувати відповідальних громадян;
 • підготовки молоді до подружнього життя та відповідального батьківства;
 • підготовки подружжя до партнерських пологів та відповідального батьківства;
 • формування у чоловіків свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей;
 • здійснення соціальної підтримки сімей шляхом створення ефективної системи захисту населення через запровадження механізму комплексного надання сім’ям адресної допомоги та соціальних послуг; 
 • соціального захисту та підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, запобігання асоціальним проявам у сім’ї, передусім насильству;
 • забезпечення всебічної підтримки сімей, особливо з дітьми.


Завдання і заходи


Завдання 1. Удосконалення місцевих програм з підтримки сім’ї та відповідального батьківства

Заходи:

 1. проведення моніторингу стану та розвитку інституту сім’ї в місцевих громадах. (Показники: кількість проведених заходів.)
 2. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства і координації діяльності з реалізації Програми з розвитку потенціалу чоловіків до відповідального батьківства на рівні місцевих громад. (Показники: кількість проведених у районах перевірок.)

Завдання 2. Підвищення престижу ролі чоловіка як батька, утвердження пріоритетності сімейних цінностей

Заходи:

 1. проведення заходів, зокрема, засідань за круглим столом, брифінгів, семінарів, тренінгів, спрямованих на утвердження філософії відповідального батьківства та підвищення престижу ролі чоловіка, як батька. (Показники: кількість відділів, установ, громадських організацій та роботодавців задіяних у заходах.)
 2. виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), спрямованої на популяризацію моделі “Доброго батька” та висвітлення позитивного досвіду відповідального батька в сім’ях з місцевої громади. (Показники: кількість проведених рекламних кампаній; кількість сюжетів на місцевих телеканалах; кількість програм на місцевих радіостанціях; кількість публікацій у місцевих друкованих та інтернет-виданнях; кількість продукції, у тому числі: бігбордів, сітілайтів, одиниць.)
 3. розміщення міні-банеру з посиланням на сайт 247.org.ua з безкоштовними онлайн-ресурсами для батька. (Показники: кількість сайтів.)
 4. проведення інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на розвиток потенціалу чоловіків до відповідального батьківства, збереження орієнтації чоловіків на сімейний спосіб життя, протидії насильству в сім’ї. (Показники: кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів; кількість буклетів, плакатів, брошур, тис. одиниць.)
 5. підготовка та проведення свята “День Батька” у третю неділю червня. (Показники: кількість проведених заходів.)
 6. відзначення заохочувальною грамотою від мерів міст та голів селищних рад татусів, які є взірцевим прикладом відповідального батька. (Показники: кількість татусів.)
 7. підготовка та проведення “Великої пригоди”, туристичної подорожі чоловіків зі своїми дітьми-підлітками. (Показники: кількість проведених заходів.)
 8. підготовка та проведення “Тато-вікендів”, заходи для чоловіків з дітьми на пів вихідного дня. (Показники: кількість проведених заходів.)
 9. ініціативи роботодавців у забезпеченні інтересів батька по догляду за своїми дітьми. (Показники: кількість ініціатив і роботодавців)


Завдання 3. Формування готовності чоловіків до відповідального батьківства

Заходи:

 1. розробка Програми з підготовки подружжя до партнерських пологів та формування навичок по догляду за новонародженим. (Показники: кількість розроблених програм.)
 2. підготовка спеціалістів з викладання Програми з підготовки подружжя до партнерських пологів і навичок по догляду за новонародженим. (Показники: кількість підготовлених спеціалістів, осіб.)
 3. проведення курсів для подружжя за Програмою з підготовки подружжя до партнерських пологів і навичок по догляду за новонародженим. (Показники: кількість чоловіків, що пройшли курс.)
 4. друк робочих зошитів курсу з “Основ Батьківства”. (Показники: кількість надрукованих зошитів.)
 5. підготовка спеціалістів з проведення курсу з “Основ Батьківства”. (Показники: кількість підготовлених спеціалістів, осіб.)
 6. проведення курсів з “Основ батьківства” для чоловіків, які виховують дітей дошкільного і шкільного віку. (Показники: кількість чоловіків.)
 7. проведення тематичних днів у дошкільних навчальних закладах присвячених ролі батька в сім’ї. (Показники: кількість навчальних закладів.)
 8. проведення тематичних днів для учнів молодшої школи присвячених ролі батька в сім’ї. (Показники: кількість навчальних закладів.)
 9. написання твору учнями середніх класів на тему “Добрий батько, яким він є?”. (Показники: кількість навчальних закладів.)
 10. проведення тематичних бесід з учнями старших класів на тему ролі чоловіка в сім’ї та відповідального батьківства. (Показники: кількість навчальних закладів.)
 11. проведення тематичних бесід з студентами професійно-технічних та вищих навчальних закладів на тему ролі чоловіка в сім’ї та відповідального батьківства. (Показники: кількість навчальних закладів.)
 12. підготовка тренерів з проведення інтерактивних семінарів та тренінгів для батьків на тему важливості ролі чоловіка, як батька у вихованні дітей і сімейному житті. (Показники: кількість підготовлених спеціалістів, осіб.)
 13. проведення інтерактивних семінарів та тренінгів для батьків на тему важливості ролі чоловіка, як батька у вихованні дітей і сімейному житті. (Показники: кількість чоловіків, що відвідали семінари.)


Завдання 4. Активізація соціальних ресурсів громадянського суспільства

Заходи:

 1. підготовка тренерів по створенню мереж і платформ для розвитку потенціалу чоловіків до відповідального батьківства. (Показники: кількість спеціалістів, осіб.)
 2. залучення та навчання волонтерів по створенню мереж і платформ для розвитку потенціалу чоловіків до відповідального батьківства. (Показники: кількість волонтерів.)
 3. створення мереж і платформ для розвитку потенціалу чоловіків до відповідального батьківства. (Показники: кількість мереж і платформ.)


Завдання 5. Здійснення організаційних заходів з виконання Програми з розвитку потенціалу чоловіків до відповідального батьківства на рівні місцевих громад

Заходи:

 1. проведення моніторингу досягнення очікуваних результатів Програми, визначення її ефективності. (Показники: підготовка та оприлюднення звіту про стан виконання завдань та заходів Програми.)
 2. забезпечення підготовки видання про стан сімей та  шляхи розвитку потенціалу чоловіків до відповідального батьківства на рівні місцевих громад. (Показники: кількість підготовлених видань.)


Очікувані результати програми


Виконання програми дасть змогу:

 • підвищити престижність ролі чоловіка, як батька;
 • підвищити навички чоловіків по вихованню і догляду за дитиною та формуванню сім’ї на партнерських засадах;
 • посилити відповідальність чоловіків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;
 • забезпечити надання послуг чоловікам з питань підготовки до майбутнього батьківства;
 • скоротити відтік чоловіків працездатного віку за кордон;
 • зміцнити шлюб, підвищити престиж сімейного способу життя і зменшити кількість розлучень;
 • мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім насильства;
 • забезпечити всебічну підтримку сім’ї, особливо з дітьми.


Кінцеве положення

Для становлення інституту відповідального батьківства вкрай важливим є розвиток суміжних інститутів, як-то: інфраструктура, необхідна для народження та виховання дітей, лібералізація трудового законодавства, яка дала б змогу як жінкам, так і чоловікам більше часу приділяти сім’ї та вихованню дітей. Тобто, коли ми говоримо про відповідальне батьківство, ми також повинні говорити про відповідального роботодавця і відповідальну державу. 

Окрім важливої соціальної складової, батьківство має важливу економічну складову. Безумовно, народження та виховання дітей вимагає фінансових вкладень, проте батьки окрім прямих видатків несуть інші втрати, пов’язані з батьківством.

Відповідальне батьківство – це платформа, на основі якої формуються виважена потреба в дітях, необхідні знання для виховання та розвитку дітей, партнерські стосунки між батьками й дітьми протягом життя. 

Для формування такої платформи, сучасна українська сім’я потребує підтримки з боку місцевої громади до якої вона належить. Це можливо лише за умови, якщо громада сповідує філософію відповідального батьківства, яка відображається у конкретних соціальних практиках; сімейній політиці, яку реалізують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; підтримці сімей соціально-відповідальним роботодавцем; про-сімейних ініціативах, які реалізують громадські організації.