Модель “Доброго батька”

Добрий батько, яким він є? Одразу, на це питання не так просто надати відповідь.

Модель “Доброго батька” покликана надати чітку та змістовну відповідь на це питання, що є корисним з декількох причин:


  • по-перше, вона охоплює основні сфери сімейного життя чоловіка, як на прикладному так і на ціннісному рівнях;
  • по-друге, для оцінки власного батьківства вона надає чоловіку зрозумілі критерії;
  • по-третє, для популяризації відповідального батьківства в сучасному суспільстві вона дає чіткий та зрозумілий меседж.


Добрий батько


  • «Добрий батько» — відповідальний за збереження ЖИТТЯ дитини з моменту її зачаття.

Цим самим ми стверджуємо, що чоловік стає батьком з моменту зачаття його дитини. Саме в момент зачаття чоловік набуває новий статус, батьківські права і обов’язки по відношенню до своєї дитини та її матері.


  • «Добрий батько» — залучений у ВИХОВАННЯ своїх дітей разом з дружиною.

Цим самими ми стверджуємо, що чоловік має бути залученим у виховання та догляд за дитиною на рівні з її матір’ю. Найкращою для сім’ї та повноцінного розвитку дитини є ситуація, коли чоловік і жінка виступають разом, як батьківська команда.


  • «Добрий батько» — забезпечуючи родину матеріально, береже ЧАС для сім’ї.

Цим самим ми стверджуємо, що на чоловікові рівною мірою покладено відповідальність, як за матеріальне забезпечення родини так і за її психологічне благополуччя. Сім’я з дітьми потребує чоловіка-батька, а не лише годувальника.


  • «Добрий батько» — передає духовні ЦІННОСТІ  нащадкам власним прикладом.

Цим самим ми стверджуємо, що право і відповідальність батька не обмежуються виконанням хатньої роботи, матеріальним забезпеченням родини та задоволенням її психологічних потреб. Батько покликаний формувати власним прикладом духовно-моральні ціннісні засади і орієнтири в своїх дітях.